Het Hooghuis

Het Hooghuis is een scholengroep waarbinnen elke leerling zijn of haar plek vindt. Van praktijkonderwijs tot  gymnasium. Het Hooghuis bestaat uit zeven verschillende scholen in en om Oss.   

Ondanks de verschillende locaties, verschillen in onderwijsniveau en verschillende namen, focust Het Hooghuis zich vooral op de overeenkomsten. Het onderwijs draait overal om de leerlingen, die ze een voorsprong willen geven in de wereld van morgen.   

Deze gezamenlijke missie uit zich in een overkoepelende website. De bouwstenen zijn voor iedere locatie hetzelfde, maar wel met voldoende ruimte voor een eigen invulling. DplusM nam het ontwerp, de beeldlijn en de copy voor onze rekening.